Jumat, 08 November 2019

Risalah Nubuwah #1: Mengharamkan Jasad dari Neraka

Bismillahirrahmanirrahiim


Hadits diriwayatkan dari Al-Bukhari No. 465, Muslim No. 33 dan Ahmad (4/44)

"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka, barangsiapa yang mengatakan 'Tidak ada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah' dan dengan hal tersebut dia mengharap wajah Allah."

Faidah Hadits:
1. Kemuliaan Tauhid dan sesungguhnya Tauhid itu membebaskan dari neraka dan menghapus dosa-dosa.
2. Tidak cukup iman itu hanya diikrarkan tanpa keyakinan.
3. Tidaklah cukup iman itu hanya keyakinan tanpa diikrarkan.
4. Pengharaman atas neraka bagi orang sempurna ketauhidannya.
5. Sesungguhnya barangsiapa mengucapkan Laa ilaha illa allahu, namun dia menyeru (beribadah) kepada selain Allah, maka kalimat tauhid itu tidak bermanfaat baginya.
6. Penisbatan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan-Nya.
---
Sumber:
- Al-Mulakhos fi Syarhi Kitabit Tauhid - Syaikh Sholeh Fauzan (Hafidzahullahu ta'ala)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tak "nyasar", maka tak kenal. Ayo tinggalkan kesan!